Γενικά για τη Σάουνα – General information on Sauna

Η σάουνα, μια παραδοσιακή συνήθεια στις χώρες της Σκανδιναυικής χερσονήσου (ξεκίνησε από την Φινλανδία ίσως και πριν 1000 χρόνια), διαδόθηκε και σε άλλες χώρες της βόρειας, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, αλλά και σε πολλές άλλες χώρους του κόσμου. Ενδιαφέρον είναι ότι οι πρώτες σάουνες ήσαν υπόσκαπτες (στη Φινλανδία) και χρησιμοποιούσαν ξύλα για την θέρμανση. Αργότερα εξελίχθηκαν σε σάουνες σε ξεχωριστούς χώρους (συνήθως σε ξύλινες καλύβες), με εστίες που έκαιγαν ξύλα. Σάουνες με τέτοιες εστίες υπάρχουν ακόμη, αλλά μάλλον είναι λίγες. Σήμερα οι περισσότερες σάουνες θερμαίνονται με ηλεκτισμό. Μερικές με κλασσικές σόμπες και άλλες με υπέρυθρες ακτίνες. Εξαιρετικά πληροφοριακό είναι το σχετικό άρθρο της Wikipedia για την ιστορία της σάουνας, τις χρήσεις της, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Στην Ελλάδα η σάουνα εμφανίστηκε πριν από 3-4 δεκαετίες, πρώτα στα γυμναστήρια και στα τουριστικά ξενοδοχεία που διέθεταν χώρους άσκησης. Αρχικά έμεναν σε αχρηστία και σπανίως κάποιος πελάτης ζητούσε να τις χρησιμοποιήσει. Συχνά δεν τις συντηρούσαν ή δεν τις καθάριζαν, λόγω αχρησίας. Στα γυμναστήρια δεν έδιναν σαφείς οδηγίες χρήσης (προφανώς λόγω έλλειψης εξοικείωσης των γυμναστών με το είδος) και οι πελάτες απλώς έκαναν χρήση (αν έκαναν) κατά την κρίση τους και όπως τους τύχαινε. Σε μερικά γυμναστήρια έβλεπες κολλημένες οδηγίες  με εικόνες ή σε γλώσσες που δεν ήσαν ευρέως γνωστές (π.χ. Φινλανδικά ή Γερμανικά). ‘Ετσι έβλεπες πελάτες να μπαίνουν στη σάουνα βρεμένοι μετά από το ντους, να μπαίνουν με μαγιώ (ακόμη και τώρα το κάνουν αυτό!), να μένουν μέσα ένα λεπτό ή μερικά δευτερόλεπτα, να κάνουν ζεστό ντους και και καθόλου μετά τη σάουνα και άλλα κωμικά! Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι ‘Ελληνες δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμη με τη σάουνα  ούτε με τις ευεργετικές συνέπειές της. Aπλώς, μπαίνουν εκεί μέσα για τη βλέπουν μπροστά τους.

Στην Ελληνική “Βικιπαίδεια” υπάρχει σχετικό περιεκτικό λήμμα , αλλά και στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη σάουνα.

Sauna, a tradition in Scandinavian countries (it started in Finland perhaps even 1000 years ago), spread to other northern, central and west  european countries and also to several other countries, all over the world. It is interesting that early saunas were pits dug in a slope into the ground (in Finland) and burning wood was used to heat them. Pit saunas later moved into individual spaces, (usually wooden huts), with wood burning metal stoves bearing chimneys. Such saunas can still be found, but are rare. Most saunas are, currently, electricaly heated, some with regular stoves and some with far infrared heaters. The history of sauna, its use, its benefits, its disadvantages, etc. can be found in an excellent article in Wikipedia.

In Greece sauna was introduced before about 3-4 decades, first in gyms and tourist hotels that had fitness facilities. Initially saunas were rarely used. It was frequent that they were not maintained or even cleaned, because of rase use. No specific instructions were provided by gym staffs (apparently because of lack of familiarity) and some clients were simply “using” saunas as they pleased and in casual ways. In some fitness facilities instructions were posted, but usually in “strange” languages (such as Finnish or German). So, you could see customers entering the sauna oven  without drying themselves after a shower, or in swim suits (they still do!), or stay only for one minute or so, or to take a warm shower after the sauna, etc. We can, generally, say that Greeks have not become yet familiar with sauna and its benefits. They step inside just because it’s there!

In Greek Wikipedia there is a comprehensive article about sauna and a wealth of information canbe found on the web.

Advertisements

Η πρώτη ανάρτηση – My first post

Ακόμη βρίσκομαι σε δοκιμαστικό στάδιο. Πολλά έχει αλλάξει η WordPress και με δυσκολεύει.

I am still at an experimental stage. WordPress has changed a lot and I find it difficult to set it up.